Expotis Webshop Full service webshop development
Whatsapp
Tel: 06 41484521

Expotis Webdesign - Privacy statement

Expotis Webshop en Expotis Real Estate maken deel uit van Expotis Webdesign. Expotis Webdesign is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We nemen onze privacyverklaring serieus en doen er alles aan om jouw gegevens op een veilige, zorgvuldige manier te behandelen..Contactgegevens:

https://www.expotis-webshop.nl

De Wetstraat 11 bis

3531 AT Utrecht

06-41484521

info@expotis.nl

KvK nr. 302.39.736Persoonsgegevens die wij verwerken


Expotis Webdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken alleen gewone persoonsgegevens die nodig zijn om jou als klant te kunnen bedienen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@expotis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam

- KvK en BTW nummer

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een klant te worden van ons bedrijf, in correspondentie en telefonisch.

- Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en openstaande facturen wanneer je klant wordt en gebruikmaakt van onze dienstverlening.We verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens


We verwerken geen GPS locatiegegevens, creditcardgegevens, speciale voorkeuren of interesses, of bijzondere persoonsgegevens zoals geloofsovertuiging, ras, gezondheid en dergelijke.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Expotis Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Jou antwoord te kunnen geven op een formulier dat je hebt verstuurd via onze website

- Verzenden van onze nieuwsbrief.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je als klant van ons bedrijf onze dienstverlening te kunnen verlenen

- Expotis Webdesign analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Expotis Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Geautomatiseerde besluitvorming


Expotis Webdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Expotis Webdesign) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Expotis Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.Delen van persoonsgegevens met derden


Expotis Webdesign deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Expotis Webdesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Expotis Webdesign jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.We gebruiken enkel functionele en analytische cookies


Expotis Webdesign gebruikt alleen functionele en analytische cookies op haar eigen websites (www.expotis.nl, www.expotis-webshop.nl en www.expotis-real-estate.nl). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Expotis Webdesign gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden.

Op onze sites worden geen cookies geplaatst door derden (bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven).Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Expotis Webdesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@expotis.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Expotis Webdesign wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen


Expotis Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@expotis.nl.Beveiliging


Onze website voldoet aan de hoogste veiligheidseissen. Al onze websites zijn ssl gecertificeerd.Updates


Deze privacyverklaring kan worden geupdate. Wij adviseren daarom deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.